Kehtivad alates 17.03.2020

 1. Üldsätted
  1. Käesolevas Privaatsuspoliitikas on selgitatud, millistel eesmärkidel  ja kuidas OÜ Share Force One (Rüütli 7, Tartu, 51007, Eesti, registrikood: 14939761) isikuandmeid töötleb. 
  2. Töötleme isikuandmeid kooskõlas EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EL/2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega. 
  3. Privaatsuspoliitikat võidakse vastavalt vajadusele igal ajal uuendada ja need jõustuvad veebilehel www.shareforceone.ee (edaspidi Veebilehel) avaldamise hetkel.  
 1. Milliseid andmeid me töötleme
  1. Töötleme isikuandmeid eelkõige juhul, kui meiega võetakse vabatahtlikult ühendust e-posti teel või Veebilehe kaudu. 
  2. Veebilehel võidakse kasutada küpsiseid Veebilehe külastatavuse kohta informatsiooni saamiseks.
 1. Andmete töötlemise eesmärk
  1. Share Force One’ga ühenduse võtmisel kasutame edastatud isikuandmeid meile pöördunud isikule vastamise eesmärgil. Muudel eesmärkidel andmete kasutamiseks küsime andmesubjekti selgesõnalist nõusolekut. 
  2. Veebilehe külastuste kohta kogume infot statistilistel eesmärkidel.
 1. Andmete edastamine
  1. Käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena.
  2. Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes järgmistel juhtudel:
   • asutusele või isikule, kellel on andmete küsimiseks otsene seadusest tulenev õiguslik alus andmeid küsida;
   • andmesubjekti selgesõnalise nõusoleku alusel isikuandmete edastamiseks konkreetsele kolmandale isikule;
   • juhul kui kasutame väliseid teenuseosutajaid (näiteks veebilehe teenuse või majutuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad). Selliste teenuste osutamisel võib välisel teenuseosutajal olla juurdepääs isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda vastavalt meiega sõlmitud lepingu tingimustele.
 1. Andmete turvalisus
  1. Share Force One kaitseb andmeid volitamata juurdepääsu eest või nende volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest. 
  2. Rakendame andmete turvalisuse tagamiseks asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid. 
 1. Õigused
  1. Kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, võib selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toiminud töötlemise seaduslikkust. 
  2. Andmesubjektil on õigus:
   • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;
   • taotleda oma isikuandmete parandamist;
   • taotleda oma isikuandmete kustutamist:
   • taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
   • taotleda oma isikuandmete ülekandmist;
   • esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.
 1. Säilitamine
  1. Isikuandmeid säilitatakse ajavahemiku lõpuni, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seaduses sätestatud säilitamistähtaegadeni.
 1. Küpsised
  1. Veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies), et tagada Veebilehe tehniline toimimine, Veebilehte arendada ning pakkuda Teile paremat teenust. 
  2. Rakendame oma Veebilehel Google Analytics’i veebi analüüsimise tööriista, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja meie Veebilehte kasutab. Näiteks kogub Google Analytics andmeid külastajate geograafia, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning veebilehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta. Kogutavaid andmeid näeme üksnes isikustamata kujul. Saadud teavet kasutame oma Veeebilehte külastajasõbralikumaks muutmiseks.
  3. Veebilehe küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi. Kui blokeerite oma veebilehitseja seadete abil kõik küpsised, ei pruugi te meie Veebilehele või mõnele selle osale juurde pääseda. 
 1. Kontaktandmed
  1. Käesoleva Privaatsuspoliitikaga seonduvate küsimuste korral või muude isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palun võtke Share Force One’ga ühendust järgmistel kontaktandmetel:

E-post: info@shareforceone.ee

Aadress: Rüütli 7, Tartu, 51007, Eesti

Telefon: +372 5260865

Veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Rohkem infot siit.